Verklarende woordenlijst voor marketingacroniemen en afkortingen

Het lijkt erop dat ik elke week een ander acroniem zie of leer. Ik ga hier een actieve lijst van houden! Spring gerust via het alfabet voor de verkoop acroniem, marketing acroniemof afkorting voor verkoop- en marketingtechnologie je zoekt:

Numerieke A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Verkoop- en marketingacroniemen en afkortingen (numeriek)

 • 2FA - Two-Factor Authentication: een extra beschermingslaag die wordt gebruikt om de veiligheid van online accounts te waarborgen, meer dan alleen een gebruikersnaam en wachtwoord. De gebruiker voert het wachtwoord in en moet vervolgens het tweede authenticatieniveau invoeren, waarbij hij soms reageert met een code die is verzonden via sms, e-mail of via een authenticatietoepassing.
 • 4P - Product, prijs, plaats, promotie: Het 4P-marketingmodel omvat het product of de dienst die u verkoopt, hoeveel rekent u en de waarde ervan, waar u het moet promoten en hoe u het wilt promoten.

Verkoop- en marketingacroniemen en afkortingen (A)

 • ABC - Altijd sluiten: Dit is de eerste van de verkoopacroniemen die u als jonge verkoper moet leren! Het is zo ongeveer de manier waarop het werkt. Om een ​​effectieve verkoper te zijn, moet u ABC hebben.
 • ABM - Marketing op Basis van Accounts: ook bekend als key account marketing, ABM is een strategische benadering waarbij een organisatie verkoop- en marketingcommunicatie coördineert en advertenties richt op vooraf bepaalde prospects of klantaccounts.
 • ACoS - Advertentiekosten van verkoop: een statistiek die wordt gebruikt om de prestaties van een Amazon Sponsored Products-campagne te meten. ACoS geeft de verhouding tussen advertentie-uitgaven en gerichte verkopen aan en wordt berekend met deze formule: ACoS = advertentie-uitgaven ÷ verkoop.
 • ACV - Gemiddelde klantwaarde: Het behouden en verkopen van een huidige klant is altijd goedkoper dan het vertrouwen winnen van een nieuwe. Bedrijven houden in de loop van de tijd bij hoeveel gemiddelde omzet per klant ze binnenhalen en proberen dat te verhogen. Rekeningvertegenwoordigers worden vaak gecompenseerd op basis van hun vermogen om de ACV te verhogen.
 • AE - Account Executive: Dit is een lid van het verkoopteam dat deals sluit met verkoopkansen. Ze zijn algemeen het accountteamlid dat is aangewezen als de hoofdverkoper voor dat account.
 • AI - Artificial Intelligence: Een brede tak van informatica die zich bezighoudt met het bouwen van slimme machines die taken kunnen uitvoeren waarvoor doorgaans menselijke intelligentie nodig is. Vooruitgang in machine learning en deep learning zorgen voor een paradigmaverschuiving in vrijwel elke sector van de technische industrie.
 • AIDA - Aandacht, interesse, verlangen, actie: Dit is een motivatiemethode die is ontworpen om mensen te motiveren om te kopen door hun aandacht, interesse en verlangen naar het product te winnen en hen vervolgens te inspireren actie te ondernemen. AIDI is een effectieve benadering van cold calling en direct response-advertenties.
 • AM - Account Manager: Een AM is een verkoper die verantwoordelijk is voor het beheren van een groot klantenaccount of een grote groep accounts.
 • API - Application Programming Interface: Een middel voor ongelijksoortige systemen om met elkaar te praten. Verzoeken en reacties zijn zo opgemaakt dat ze met elkaar kunnen communiceren. Net zoals een browser een HTTP-verzoek doet en HTML retourneert, worden API's aangevraagd met een HTTP-verzoek en XML of JSON geretourneerd.
 • AR - Augmented Reality: een technologie die een door de computer gegenereerde virtuele ervaring bovenop het beeld van een gebruiker van de echte wereld legt, waardoor een samengesteld beeld ontstaat.
 • ARPA - Gemiddelde MRR (maandelijkse terugkerende inkomsten) per account - Dit is een cijfer dat het gemiddelde bedrag van de maandelijkse inkomsten voor alle accounts omvat
 • ARR - Jaarlijkse terugkerende inkomsten: Gebruikt in de meeste bedrijven die jaarlijkse jaarcontracten opstellen. ARR = 12 X MRR
 • ALS EEN - Gemiddelde snelheid om te antwoorden: is een key performance indicator van de klantenservice die meet hoe lang een klant heeft gewacht voordat ze een medewerker van de klantenservice kunnen spreken.
 • ASO - App Store-optimalisatie: een combinatie van de strategie, tools, procedures en technieken die worden gebruikt om uw mobiele applicatie beter te laten scoren en de positie ervan in de zoekresultaten van de App Store te bewaken.
 • ASR - Automatische spraakherkenning: het vermogen van systemen om natuurlijke spraak te begrijpen en te verwerken. ASR-systemen worden gebruikt in stemassistenten, chatbots, machinevertalingen en meer.
 • AT - Ondersteunde technologieën: elke technologie die een persoon met een handicap gebruikt om zijn functionele capaciteiten te vergroten, te behouden of te verbeteren. 
 • ATT - Transparantie van app-tracking: Een raamwerk op Apple iOS-apparaten dat gebruikers de mogelijkheid biedt om te autoriseren en te zien hoe hun gebruikersgegevens worden bijgehouden door de gebruiker of per apparaat door de mobiele applicatie.
 • AutoML - Geautomatiseerd machine learning: Een schaalbare implementatie van Machine Learning binnen Salesforce die geschikt is voor alle klanten en alle use cases zonder dat datawetenschappers hoeven te implementeren.
 • AWS - Amazon Web Services: De webservices van Amazon hebben meer dan 175 services voor een breed scala aan technologieën, industrieën en use-cases en bieden een pay-as-you-go-benadering voor prijzen.

Terug naar boven

Verkoop- en marketingacroniemen en afkortingen (B)

 • B2B - Bedrijf tot bedrijf: B2B beschrijft de taak van marketing of verkoop aan een ander bedrijf. Veel winkels en diensten zijn gericht op andere bedrijven en de meeste B2B-transacties vinden achter de schermen plaats voordat een product de consument bereikt.
 • B2C - Consumentenmarkt: B2C is het traditionele bedrijfsmodel van bedrijven die rechtstreeks naar de consument verkopen. B2C-marketingdiensten omvatten onlinebankieren, veilingen en reizen, niet alleen detailhandel.
 • B2B2C - Business-to-business-to-consumer: een e-commerce model dat B2B en B2C combineert voor een complete product- of diensttransactie. Een bedrijf ontwikkelt een product, oplossing of dienst en levert deze aan de eindgebruikers van het andere bedrijf.
 • BI - Business Intelligence: Een toolset of platform voor analisten om toegang te krijgen tot gegevens, deze te manipuleren en vervolgens weer te geven. De rapport- of dashboardoutput stelt bedrijfsleiders in staat om KPI's en andere gegevens te monitoren om zo betere beslissingen te nemen.
 • BIMI- Merkindicatoren voor berichtidentificatie: een e-mailspecificatie die het gebruik van merkgestuurde logo's binnen ondersteunende e-mailclients mogelijk maakt. BIMI maakt gebruik van het werk dat een organisatie heeft gestoken in het implementeren van DMARC-beveiliging door merklogo's naar de inbox van de klant te brengen. Om het logo van het merk weer te geven, moet de e-mail de DMARC-authenticatiecontroles doorstaan, om ervoor te zorgen dat het domein van de organisatie niet is geïmiteerd.
 • BOGO - Koop een krijg een: "Koop er een, krijg er een gratis" of "twee voor de prijs van een" is een veel voorkomende vorm van verkooppromotie. 
 • BOPIS - Koop online afhalen in de winkel: Een methode waarbij consumenten online aankopen kunnen doen en direct kunnen ophalen bij een plaatselijke winkel. Dit had een aanzienlijke groei en adoptie als gevolg van de pandemie. Sommige retailers hebben zelfs oprijstations waar een medewerker de goederen direct in uw auto laadt.
 • BR - Weigeringspercentage: Een bouncepercentage verwijst naar de actie die een gebruiker onderneemt op uw website. Als ze op een pagina terechtkomen en vertrekken om naar een andere site te gaan, zijn ze van uw pagina afgekaatst. Het kan ook verwijzen naar e-mail die verwijst naar e-mails die niet in een inbox komen. Het is een KPI van de prestaties van uw inhoud en een hoog bouncepercentage kan onder andere duiden op ondoelmatige marketinginhoud.
 • BANT - Begrotingsautoriteit heeft tijdlijn nodig: Dit is een formule die wordt gebruikt om te bepalen of dit het juiste moment is om aan een prospect te verkopen.
 • BDR - Vertegenwoordiger bedrijfsontwikkeling: Een gespecialiseerde verkooprol op senior niveau die verantwoordelijk is voor het ontwikkelen van nieuwe zakelijke relaties, partners en kansen.

Terug naar boven

Verkoop- en marketingacroniemen en afkortingen (C)

 • CAC - Kosten voor acquisitie van klanten - Een van de verkoopafkortingen voor het meten van ROI. Alle kosten die verband houden met het werven van een klant. De formule voor het berekenen van CAC is (uitgaven + salarissen + commissies + bonussen + overhead) / # nieuwe klanten tijdens die periode.
 • CAN-SPAM - Beheersing van de aanval op niet-gevraagde pornografie en marketing: Dit is de Amerikaanse wet die in 2003 is aangenomen en die bedrijven verbiedt te e-mailen zonder toestemming. U moet in alle e-mails een afmeldingsoptie opnemen en u mag er geen namen aan toevoegen zonder uitdrukkelijke toestemming.
 • CASS - Ondersteuningssysteem voor coderingsnauwkeurigheid: stelt de United States Postal Service (USPS) in staat de nauwkeurigheid te evalueren van software die straatadressen corrigeert en afstemt. 
 • CCPA - California Consumer Privacy Act: een staatsstatuut bedoeld om de privacyrechten en consumentenbescherming voor inwoners van Californië, Verenigde Staten, te verbeteren.
 • CCR - Klantverlooppercentage: Een statistiek die wordt gebruikt om het behoud en de waarde van klanten te meten. De formule voor het bepalen van CCR is: CR = (# klanten aan het begin van de periode - # klanten aan het einde van de meetperiode) / (# klanten aan het begin van de meetperiode)
 • CDP - Klantgegevensplatform: een centrale, permanente, uniforme klantendatabase die toegankelijk is voor andere systemen. Gegevens worden uit meerdere bronnen gehaald, opgeschoond en gecombineerd om één klantprofiel te maken (ook wel een 360-gradenweergave genoemd). Deze gegevens kunnen vervolgens worden gebruikt voor marketingautomatiseringsdoeleinden of door klantenservice en verkoopprofessionals om de behoeften van de klant beter te begrijpen en erop te reageren. De gegevens kunnen ook worden geïntegreerd met marketingsystemen om klanten beter te segmenteren en te targeten op basis van hun gedrag.
 • CLM - Contractlevenscyclusbeheer: het proactief, methodisch beheer van een contract, van initiatie tot toekenning, naleving en verlenging. Het implementeren van CLM kan leiden tot aanzienlijke verbeteringen in kostenbesparingen en efficiëntie. 
 • CLTV of CLV - Customer Lifetime Value: Een projectie die de nettowinst verbindt met de volledige levenscyclusrelatie van een klant.
 • CLS- Cumulatieve layoutverschuiving: Google's meting van gebruikers- en pagina-ervaring visuele stabiliteit in zijn Kernwebvitaliteit.
 • CMO - Chief Marketing Officer: Een leidinggevende functie die verantwoordelijk is voor het stimuleren van bewustzijn, betrokkenheid en vraag naar verkoop (MQL's) binnen een organisatie.
 • CMP - Contentmarketingplatform: Een platform om contentmarketeers te helpen bij het plannen, samenwerken, goedkeuren en distribueren van content voor sites, blogs, social media, contentrepositories en / of advertenties.
 • CMRR - Toegewijde maandelijkse terugkerende inkomsten: Nog een verkoopacroniem van de boekhoudkundige kant. Dit is een formule voor het berekenen van de MMR in het komende boekjaar. De formule voor het berekenen van CMRR is (Huidige MMR + toekomstige vastgelegde MMR, minus de MMR van klanten die waarschijnlijk niet zullen verlengen in het fiscale jaar.
 • CMS - Content Management Systeem: Dit verwijst naar een applicatie die het maken, bewerken, beheren en distribueren van inhoud consolideert en vergemakkelijkt. Over het algemeen gebruikt om naar een website te verwijzen, voorbeelden van CMS krijgen Hubspot en WordPress.
 • CMYK - Cyaan, Magenta, Geel en Key: een subtractief kleurmodel, gebaseerd op het CMY-kleurmodel, gebruikt bij kleurendruk. CMYK verwijst naar de vier inktplaten die bij sommige kleurenafdrukken worden gebruikt: cyaan, magenta, geel en key.
 • CNN - Convolutioneel neuraal netwerk: een type diep neuraal netwerk dat vaak wordt gebruikt voor computer vision-taken.
 • COB - Sluiting van zaken: Zoals in ... "We moeten ons quotum voor mei halen met COB." Vaak door elkaar gebruikt met EOD (End of Day). Historisch gezien betekent COB / EOD 5:00 uur.
 • CPC - Kosten per klik: Dit is een methode die uitgevers gebruiken om advertentieruimte op een website in rekening te brengen. Adverteerders betalen alleen voor de advertentie wanneer erop wordt geklikt, niet voor blootstellingen. Het kan op honderden sites of pagina's verschijnen, maar tenzij er iets mee wordt gedaan, zijn er geen kosten aan verbonden.
 • CPG - Consumenten verpakte goederen: Producten die snel en tegen relatief lage kosten worden verkocht. Voorbeelden zijn onder meer niet-duurzame huishoudelijke artikelen zoals verpakt voedsel, dranken, toiletartikelen, snoep, cosmetica, zelfzorggeneesmiddelen, droge goederen en andere verbruiksartikelen.
 • CPI - Klantprestatie-indicatoren: Metrics gericht op de perceptie van de klant, zoals tijd tot oplossing, beschikbaarheid van middelen, gebruiksgemak, waarschijnlijkheid om aan te bevelen en waarde van het product of de dienst. Deze statistieken zijn direct toe te schrijven aan klantbehoud, acquisitiegroei en verhoogde waarde per klant.
 • CPL - Kosten per lead: CPL houdt rekening met alle kosten die gemoeid zijn met het genereren van een lead. Inclusief uitgegeven advertentiegeld, onderpandcreatie, webhostingkosten en verschillende andere kosten, bijvoorbeeld.
 • CPM - Kosten per duizend: CPM is een andere methode die uitgevers gebruiken om kosten in rekening te brengen voor advertenties. Deze methode rekent per 1000 afdrukken (M is het Romeinse cijfer voor 1000). Adverteerders worden in rekening gebracht voor elke keer dat hun advertentie wordt bekeken, niet voor het aantal keren dat erop wordt geklikt.
 • CPQ - Configureer prijsopgave: Configureer, prijsopgavesoftware is een term die in de business-to-business (B2B) -industrie wordt gebruikt om softwaresystemen te beschrijven die verkopers helpen bij het citeren van complexe en configureerbare producten. 
 • CRM - Customer Relationship Management: CRM is een soort software waarmee bedrijven klantinteracties gedurende hun relatie en levenscyclus kunnen beheren en analyseren om die relaties te versterken. CRM-software kan u helpen leads om te zetten, verkopen te stimuleren en klanten te behouden.
 • CR - Succespercentage: Het aantal mensen dat handelt, gedeeld door het aantal dat zou kunnen hebben. Als uw e-mailcampagne bijvoorbeeld 100 potentiële klanten en 25 reacties bereikt, is uw conversieratio 25%
 • CRO - Chief Belastingambtenaar: Een leidinggevende die toezicht houdt op zowel de verkoop- als marketingactiviteiten binnen een bedrijf.
 • CRO - Conversion Rate Optimization: Dit acroniem is een afkorting voor een objectieve kijk op marketingstrategieën, waaronder websites, bestemmingspagina's, sociale media en CTA's, om het aantal potentiële klanten dat wordt omgezet in klanten te verbeteren.
 • CRR - Klantretentiepercentage: Het percentage klanten dat u behoudt ten opzichte van het aantal dat u aan het begin van de periode had (nieuwe klanten niet meegerekend).
 • CSV - Door komma's gescheiden waarden: Het is een bestandsformaat dat vaak wordt gebruikt voor het exporteren en importeren van gegevens binnen systemen. Zoals de naam doet vermoeden, gebruiken CSV-bestanden komma's om waarden in de gegevens te scheiden.
 • CTA - Oproep tot actie: Het doel van contentmarketing is om lezers te informeren, op te leiden of te vermaken, maar uiteindelijk is het doel van elke content om lezers ertoe aan te zetten actie te ondernemen op basis van de content die ze hebben gelezen. Een CTA kan een link, knop, afbeelding of weblink zijn die de lezer ertoe aanzet om te handelen door het downloaden, bellen, registreren of het bijwonen van een evenement.
 • CTOR - Klik om te openen: De klik-om-te-openen-snelheid is het aantal klikken uit het aantal geopende e-mails in plaats van het aantal afgeleverde e-mails. Deze statistiek geeft feedback over hoe het ontwerp en de berichtgeving resoneerden met uw publiek, aangezien deze klikken alleen afkomstig zijn van mensen die uw e-mail daadwerkelijk hebben bekeken.
 • CTR - Click Through Rate: CTR is een KPI gerelateerd aan de CTA ... hoe is dat voor een kleine alfabetsoep! De klikfrequentie van een webpagina of e-mail meet het percentage lezers dat de volgende actie onderneemt. In het geval van een bestemmingspagina is de CTR bijvoorbeeld het totale aantal mensen dat de pagina bezoekt, gedeeld door het aantal dat actie onderneemt en doorgaat naar de volgende stap.
 • CTV - Connected TV: een televisie die een ethernetverbinding heeft of draadloos verbinding kan maken met internet, inclusief televisies die worden gebruikt als beeldschermen die zijn verbonden met andere apparaten met internettoegang.
 • CWV- Kernwebvitaliteit: Google's set van real-world, gebruikersgerichte statistieken die de belangrijkste aspecten van de gebruikerservaring kwantificeren. Lees meer.
 • CX - Customer Experience: een meting van alle contactpunten en interacties die een klant heeft met uw bedrijf en merk. Dit kan het gebruik van uw product of dienst, interactie met uw website en communicatie en interactie met uw verkoopteam omvatten.

Terug naar boven

Verkoop- en marketingacroniemen en afkortingen (D)

 • DAM - Digital Asset Management: Een platform en opslagsysteem voor rijke mediabestanden, inclusief afbeeldingen en video's. Deze platforms stellen bedrijven in staat hun activa te beheren terwijl ze door het merk goedgekeurde inhoud creëren, opslaan, organiseren, distribueren en - optioneel - converteren in een centrale locatie.
 • DBOR - Database van record: De gegevensbron van uw contactpersoon over systemen heen met de meest up-to-date informatie. Vaak bekend als de bron van waarheid.
 • DCO - Dynamische contentoptimalisatie: display-advertentietechnologie die gepersonaliseerde advertenties maakt op basis van gegevens over de kijker in realtime terwijl de advertentie wordt weergegeven. Het personaliseren van de advertentie is dynamisch, getest en geoptimaliseerd, wat resulteert in hogere klikfrequenties en conversies.
 • DL - Diep leren: verwijst naar machine learning-taken die gebruikmaken van neurale netwerken met meerdere lagen. Tegelijkertijd vereist het vergroten van het aantal lagen meer computerverwerkingskracht en meestal een langere trainingstijd voor het model.
 • DMP - Gegevensbeheerplatform: Een platform dat gegevens uit de eerste partij over doelgroepen (boekhouding, klantenservice, CRM, enz.) En / of gegevens van derden (gedragsgegevens, demografische gegevens, geografische gegevens) samenvoegt, zodat u ze effectiever kunt targeten.
 • DPI - Punten per inch: De resolutie, gemeten aan de hand van het aantal pixels dat per inch in het scherm wordt verwerkt of op een materiaal wordt afgedrukt.
 • DRR - Dollar retentiepercentage: Het percentage van de inkomsten dat u behoudt ten opzichte van de inkomsten die u aan het begin van de periode had (nieuwe inkomsten niet meegerekend). Een manier om dit te berekenen, is door uw klanten te segmenteren op basis van een omzetbereik en vervolgens de CRR voor elk bereik te berekenen.
 • DSP - Vraagzijde-platform: Een advertentie-aankoopplatform dat toegang heeft tot meerdere advertentie-uitgangen en waarmee u in realtime op vertoningen kunt richten en erop kunt bieden.
 • DXP - Digitaal ervaringsplatform: bedrijfssoftware voor digitale transformatie gericht op het optimaliseren van de klantervaring. Deze platforms kunnen een enkel product zijn, maar zijn vaak een reeks producten met gedigitaliseerde bedrijfsactiviteiten en verbonden klantervaringen. Met centralisatie bieden ze ook analyses en inzichten gericht op de ervaring van de klant.

Terug naar boven

Verkoop- en marketingacroniemen en afkortingen (E)

 • ELP - Enterprise-luisterplatform: Een platform dat digitale vermeldingen van uw branche, merk, concurrenten of trefwoorden controleert en u helpt bij het meten, analyseren en reageren op wat er wordt gezegd.
 • ERP - Enterprise Resource Planning: het geïntegreerde beheer van de belangrijkste bedrijfsprocessen in grote bedrijfsorganisaties.
 • ESM- E-mailhandtekeningmarketing: het opnemen van e-mailhandtekeningen met consistente merknaam in een organisatie, meestal met een ingebouwde, traceerbare call-to-action om bekendheid te vergroten en campagneconversies te stimuleren via één-op-één e-mails die vanuit een organisatie worden verzonden.
 • ESP - E-mail Service Provider: Een platform waarmee u grote hoeveelheden marketingcommunicatie of transactionele e-mails kunt verzenden, abonnees kunt beheren en aan de e-mailregels kunt voldoen.
 • EOD - Einde van de dag: Zoals in ... "We moeten ons quotum voor mei halen door EOD." Wordt vaak door elkaar gebruikt met COB (Close of Business). Historisch gezien betekent COB / EOD 5 uur

Terug naar boven

Verkoop- en marketingacroniemen en afkortingen (F)

 • FAB - Eigenschappen, voordelen Voordelen: Nog een van de ambitieuze verkoopacroniemen, deze herinnert verkoopteamleden eraan zich te concentreren op de voordelen die een klant uit hun product of dienst haalt, in plaats van op wat ze verkopen.
 • FIP- Eerste invoervertraging: Google's meting van gebruikers- en pagina-ervaringsactiviteit in zijn Kernwebvitaliteit.
 • FKP - Faciale kernpunten: Punten die gewoonlijk rond de neus, ogen en mond worden uitgezet, om een ​​gezichtssignatuur te creëren die uniek is voor elk individu.
 • FUD - Angst, onzekerheid, twijfel: Een verkoopmethode die wordt gebruikt om klanten te laten vertrekken of ervoor te kiezen om niet met een concurrent samen te werken door informatie te geven die twijfel oproept.

Terug naar boven

Verkoop- en marketingacroniemen en afkortingen (G)

 • GA - Google Analytics: Dit is de Google-tool waarmee marketeers hun publiek, bereik, activiteit en statistieken beter kunnen begrijpen.
 • GAID - Google Advertising ID: een unieke, willekeurige identificatie die aan adverteerders wordt verstrekt om een ​​Android-apparaat te volgen. Gebruikers kunnen de GAID's van hun apparaten resetten of deze uitschakelen om hun apparaten uit te sluiten van tracking.
 • GAN - Generatief Tegenstander Net: een neuraal netwerk dat kan worden gebruikt om nieuwe en unieke inhoud te genereren.
 • GDD - Groei-gedreven ontwerp: Dit is een herontwerp of ontwikkeling van een website in opzettelijke stappen waarbij continue datagestuurde aanpassingen worden gemaakt.
 • AVG - Algemene Verordening Gegevensbescherming: een verordening over gegevensbescherming en privacy in de Europese Unie en de Europese Economische Ruimte. Het behandelt ook de overdracht van persoonlijke gegevens buiten de EU- en EER-gebieden.
 • GUI – Grafische gebruikersinterface: een systeem van interactieve visuele componenten voor computersoftware. 
 • GXM - Beheer van cadeau-ervaringen: een strategie voor het digitaal verzenden van geschenken en cadeaubonnen naar potentiële klanten en klanten om bewustwording, acquisitie, loyaliteit en retentie te stimuleren.

Terug naar boven

Verkoop- en marketingacroniemen en afkortingen (H)

 • H2H - Mens-tot-mens: 1: 1 persoonlijke verkoop- en marketinginspanningen, meestal opgeschaald door automatisering, waarbij een vertegenwoordiger van een bedrijf een geschenk of een persoonlijk bericht naar een potentiële klant stuurt om betrokkenheid te stimuleren.
 • HTML - Hypertext Markup Language: HTML is een set regels die programmeurs gebruiken om webpagina's te maken. Het beschrijft de inhoud, structuur, tekst, afbeeldingen en objecten die op een webpagina worden gebruikt. Tegenwoordig draait de meeste webbouwsoftware HTML op de achtergrond.
 • HTTP - Hypertext Transfer Protocol: een applicatieprotocol voor gedistribueerde, collaboratieve, hypermedia-informatiesystemen.
 • HTTPS - Hypertext Transfer Protocol: een uitbreiding van het Hypertext Transfer Protocol. Het wordt gebruikt voor veilige communicatie via een computernetwerk en wordt veel gebruikt op internet. In HTTPS wordt het communicatieprotocol versleuteld met behulp van Transport Layer Security of, voorheen, Secure Sockets Layer.

Terug naar boven

Verkoop- en marketingacroniemen en afkortingen (I)

 • IAA - In-app-advertenties: Advertenties van externe adverteerders die door middel van advertentienetwerken in een mobiele applicatie worden gepubliceerd.
 • IAP - In-App Purchase: Iets dat is gekocht vanuit een applicatie, meestal een mobiele applicatie die op een smartphone of ander mobiel apparaat of tablet draait.
 • ICA - Geïntegreerde contentanalyse: Contentgerelateerde analyses die bruikbare inzichten bieden met behulp van kunstmatige intelligentie (AI) -technologieën.
 • ICP - Ideaal klantprofiel: Een koperspersoonlijkheid die is gemaakt met behulp van feitelijke gegevens en afgeleide kennis. Het is de beschrijving van de ideale prospect voor uw verkoopteam. Bevat demografische informatie, geografische informatie en psychografische kenmerken.
 • IDE- Geïntegreerde ontwikkelomgeving: is software voor het bouwen van applicaties die algemene ontwikkelaarstools combineert in een grafische gebruikersinterface (GUI) voor één gebruiker.
 • IDFA - ID voor adverteerders: is een willekeurige apparaat-ID die door Apple aan het apparaat van een gebruiker is toegewezen. Adverteerders gebruiken dit om gegevens bij te houden, zodat ze aangepaste advertenties kunnen leveren. Met iOS 14 wordt dit mogelijk gemaakt via een opt-in-verzoek in plaats van standaard.
 • ILV - Inkomende leadsnelheid: De meting van de snelheid waarmee leads toenemen.
 • iPaaS - Integratieplatform als een service: Automatiseringstools die worden gebruikt om softwareapplicaties te verbinden die in verschillende omgevingen worden geïmplementeerd, waaronder zowel cloudapplicaties als on-premise applicaties.
 • IPTV - Internet Protocol Televisie: het streamen van televisie-inhoud via Internet Protocol-netwerken in plaats van via traditionele satelliet- en kabeltelevisie-indelingen.
 • ISP - Internet Service Providers: Een internettoegangsprovider die ook e-maildiensten kan leveren aan een consument of bedrijf.
 • IVR - Interactieve stemrespons: Interactieve voice response is een technologie waarmee mensen kunnen communiceren met een computergestuurd telefoonsysteem. Oudere technologieën maakten gebruik van de toetsenbordtonen van de telefoon… nieuwere systemen maken gebruik van voice response en natuurlijke taalverwerking.

Terug naar boven

Verkoop- en marketingacroniemen en afkortingen (J)

 • JSON - JavaScript-objectnotatie: JSON is een indeling voor het structureren van gegevens die heen en weer worden gestuurd via een API. JSON is een alternatief voor XML. REST-API's reageren vaker met JSON - een open standaardindeling die voor mensen leesbare tekst gebruikt om gegevensobjecten te verzenden die bestaan ​​uit attribuutwaardeparen.

Terug naar boven

Verkoop- en marketingacroniemen en afkortingen (K)

 • KPI - Key Performance Indicator: een meetbare waarde die aantoont hoe effectief een bedrijf zijn doelstellingen bereikt. KPI's op hoog niveau zijn gericht op de algehele prestaties van het bedrijf, terwijl KPI's op laag niveau zich richten op processen op afdelingen zoals verkoop, marketing, HR, ondersteuning en andere.

Terug naar boven

Verkoop- en marketingacroniemen en afkortingen (L)

 • L2RM - Leid tot inkomstenbeheer: Een model om met klanten in contact te komen. Het omvat processen en statistieken en omvat doelstellingen voor het werven van nieuwe klanten, het verkopen van bestaande klanten en het verhogen van de omzet.
 • LAARC - Luister, erken, beoordeel, reageer, bevestig: Een verkooptechniek die wordt gebruikt bij het tegenkomen van negatieve feedback of bezwaar tijdens een verkooppraatje.
 • LAIR - Luister, erken, identificeer, keer om: Nog een van de verkooptechnieken voor acroniemen. Deze wordt gebruikt om bezwaren in een verkooppraatje tegen te gaan. Luister eerst naar hun zorgen en herhaal ze vervolgens om uw begrip te erkennen. Identificeer de belangrijkste reden voor het niet kopen en keer hun bezorgdheid terug door hun bezwaar op een positieve manier opnieuw te formuleren.
 • LAT - Beperkte advertentietracking: Een functie voor een mobiele applicatie waarmee gebruikers zich kunnen afmelden voor het hebben van een ID voor adverteerders (IDFA). Als deze instelling is ingeschakeld, wordt de IDFA van de gebruiker blanco weergegeven, zodat de gebruiker geen specifieke advertenties te zien krijgt die op hem zijn gericht, omdat, voor zover netwerken zien, het apparaat geen identiteit heeft.
 • LCP - Grootste inhoudelijke verf: Google's meting van gebruikerspagina-ervaring en laadprestaties (paginasnelheid) in zijn Kernwebvitaliteit.
 • LSTM - Lang kortetermijngeheugen: een variant van terugkerende neurale netwerken. De kracht van LSTM's is hun vermogen om informatie gedurende een lange periode te onthouden en toe te passen op de huidige taak. 

Terug naar boven

Verkoop- en marketingacroniemen en afkortingen (M)

 • MEIDEN - Mobiele advertentie-ID's or Mobiele advertentie-ID's: een gebruikersspecifieke, opnieuw instelbare, anonieme identificatiecode die is gekoppeld aan het smartphoneapparaat van de gebruiker en wordt ondersteund door zijn mobiele besturingssysteem. MAID's helpen ontwikkelaars en marketeers te identificeren wie hun app gebruikt.
 • KAART - Platform voor marketingautomatisering: Een technologie die marketeers helpt om prospects om te zetten in klanten door high-touch, handmatig repetitieve processen te verwijderen met geautomatiseerde oplossingen. Salesforce Marketing Cloud en Marketo zijn voorbeelden van MAP's.
 • MDM - Beheer van mastergegevens: Een proces dat een uniforme set gegevens over klanten, producten, leveranciers en andere bedrijfsentiteiten creëert vanuit verschillende technologiesystemen.
 • ML - Machine leren: AI en ML worden vaak door elkaar gebruikt, er zijn enkele verschillen tussen de twee zinnen.
 • MMS - Multimedia Messaging Service: stelt SMS-gebruikers in staat om multimedia-inhoud te verzenden, inclusief afbeeldingen, audio, telefooncontacten en videobestanden.
 • MNIST - Gewijzigd National Institute of Standards and Technology: De MNIST-database is een van de bekendste benchmarkgegevenssets op het gebied van machine learning. 
 • Maandelijks - Maand-Over-maand: Wijzigingen uitgedrukt ten opzichte van de vorige maand. MoM is doorgaans volatieler dan kwartaal- of jaar-op-jaarmetingen en weerspiegelt evenementen zoals vakanties, natuurrampen en economische kwesties.
 • MPP- Beveiliging van e-mailprivacy: Apple's technologie die de open-indicator (pixelverzoek) uit marketing-e-mails verwijdert, zodat de geopende e-mail van consumenten niet kan worden gevolgd.
 • MQA - Account gekwalificeerd voor marketing: de ABM equivalent van een marketinggekwalificeerde lead. Net zoals een MQL is gemarkeerd als gereed om aan de verkoop door te geven, is de MQA een account dat voldoende betrokkenheid vertoont om mogelijke verkoopgereedheid aan te geven.
 • MQL - Marketing gekwalificeerde leads: Elke persoon die betrokken is geweest bij de marketinginspanningen van uw bedrijf en heeft aangegeven een grotere interesse te hebben in uw aanbod en mogelijk klant wordt, is een MQL. Over het algemeen te vinden aan de bovenkant of in het midden van de trechter, kunnen MQL's door zowel marketing als verkoop worden gevoed om in klanten om te zetten.
 • MQM - Marketinggekwalificeerde vergaderingen: MQM's is een key performance indicator gedefinieerd als een virtuele CTA (call to action) voor al uw digitale marketingprogramma's en virtuele evenementen. 
 • DHR - Mixed Reality: het samenvoegen van echte en virtuele werelden om nieuwe omgevingen en visualisaties te produceren, waar fysieke en digitale objecten naast elkaar bestaan ​​en in realtime samenwerken.
 • MRM - Beheer van marketingbronnen: platforms die worden gebruikt om het vermogen van een bedrijf om zijn marketingmiddelen te orkestreren, meten en optimaliseren te verbeteren. Dit omvat zowel menselijke als platformgerelateerde bronnen.
 • MRR - Maandelijks terugkerende inkomsten: op abonnementen gebaseerde services meten de voorspelbare inkomsten die worden verwacht op een maandelijks terugkerende basis.
 • MFA - Multi-factor authenticatie: een extra beschermingslaag die wordt gebruikt om de veiligheid van online accounts te waarborgen, meer dan alleen een gebruikersnaam en wachtwoord. De gebruiker voert het wachtwoord in en moet vervolgens aanvullende verificatieniveaus invoeren, waarbij hij soms reageert met een code die is verzonden via sms, e-mail of via een verificatietoepassing.

Terug naar boven

Verkoop- en marketingacroniemen en afkortingen (N)

 • NER - Erkende entiteitsherkenning: een belangrijk proces in NLP-modellen. Benoemde entiteiten verwijzen naar eigennamen in de tekst - meestal mensen, plaatsen of organisaties.
 • NFC - Near Field Communications: communicatieprotocollen voor communicatie tussen twee elektronische apparaten over een afstand van 4 cm of minder. NFC biedt een langzame verbinding met een eenvoudige installatie die kan worden gebruikt om meer capabele draadloze verbindingen op te starten.
 • NLP-Naturale taalverwerking: de studie van natuurlijke menselijke taal binnen machine learning, het creëren van systemen die die taal volledig begrijpen.
 • NLU - Natuurlijk taalbegrip: Begrip in natuurlijke taal is hoe kunstmatige intelligentie in staat is om de intentie van de taal die met NLP wordt verwerkt, te interpreteren en te begrijpen.
 • NPS - Net Promotor Score: Een maatstaf voor klanttevredenheid met een organisatie. Net Promotor Score meet de kans dat uw klant uw product of dienst aan anderen zal aanbevelen. Gemeten op een schaal van 0 - 10 waarbij nul waarschijnlijk het minst wordt aanbevolen.
 • NRR – Netto terugkerende inkomsten: de totale inkomsten van nieuw verworven accounts voor uw verkoopsysteem en maandelijks toegevoegde inkomsten voor lopende rekeningen, minus de inkomsten die verloren zijn gegaan van gesloten of verminderde accounts in dezelfde periode, doorgaans maandelijks gemeten.

Terug naar boven

Verkoop- en marketingacroniemen en afkortingen (O)

 • OCR - OPtical Character Recognition: het proces van het identificeren van geschreven of gedrukte karakters.
 • OOH - Weg van huis: OOH-reclame of buitenreclame, ook wel bekend als out-of-home media of outdoor media, is reclame die consumenten bereikt terwijl ze buitenshuis zijn.
 • OTT - Over de top: een streaming mediadienst die rechtstreeks online aan kijkers wordt aangeboden. OTT omzeilt kabel-, uitzend- en satelliettelevisieplatforms.

Terug naar boven

Verkoop- en marketingacroniemen en afkortingen (P)

 • PDF - Draagbaar documentbestand: PDF is een platformonafhankelijke bestandsindeling ontwikkeld door Adobe. PDF is de oorspronkelijke bestandsindeling voor bestanden die zijn geopend en gewijzigd met Adobe Acrobat. Documenten van elke toepassing kunnen naar PDF worden geconverteerd.
 • PPC - Betaal per klik: Een uitgever die adverteerders kosten in rekening brengt voor elke actie (klik) op hun advertentie. Zie ook CPC.
 • PFE - P.robabilistische gezichtsinbeddingen: een methode voor gezichtsherkenningstaken in ongedwongen omgevingen.
 • PII - Persoonlijk identificeerbare informatie: Een in de VS gevestigde term voor verzamelde of gekochte gegevens die, alleen of in combinatie met andere gegevens, kunnen worden gebruikt om iemand te identificeren.
 • PIM - Product Informatie Management: beheren van informatie die nodig is om producten op de markt te brengen en te verkopen via distributiekanalen. Een centrale set productgegevens kan worden gebruikt om informatie te delen / ontvangen met media zoals websites, gedrukte catalogi, ERP-systemen, PLM-systemen en elektronische datafeeds aan handelspartners.
 • PLM - Product Lifecycle Management: het proces van het beheren van de volledige levenscyclus van een product vanaf het begin, via technisch ontwerp en fabricage, tot service en verwijdering van gefabriceerde producten.
 • PM - Project Manager: de praktijk van het initiëren, plannen, samenwerken, uitvoeren, volgen en sluiten van het werk van een team om doelen en tijdlijnen te bereiken.
 • PMO - Projectmanagementbureau: een afdeling binnen een organisatie die standaarden voor projectmanagement definieert en onderhoudt.
 • PMP - Project Management Professional: is een internationaal erkende professionele aanduiding aangeboden door de Project Management Institute (PMI).
 • PQL - Productgekwalificeerde leads: is een prospect die via een gratis proefversie of freemium-model een zinvolle waarde en productacceptatie heeft ervaren met behulp van een SaaS-product.
 • PR
  • Page Rank: De paginarangschikking wordt bepaald door een algoritme dat door Google wordt gebruikt en dat elke website een numeriek gewicht geeft op basis van een aantal verschillende, vertrouwelijke criteria. De gebruikte schaal is 0 - 10 en dit aantal wordt bepaald door een aantal factoren, waaronder inkomende links en de paginarangschikking van de gelinkte sites. Hoe hoger uw paginarangschikking, hoe relevanter en belangrijker uw site door Google wordt beschouwd.
  • Public relations: PR's doel is om gratis aandacht te krijgen voor uw bedrijf. Het presenteert uw bedrijf strategisch op een manier die nieuwswaardig en interessant is en geen directe verkooptactiek.
 • PRM - Beheer van partnerrelaties: een systeem van methodologieën, strategieën en platforms die een leverancier helpen partnerrelaties te beheren.
 • PSI- PageSpeed ​​InsightsDe Google Page Speed ​​Insights De score varieert van 0 tot 100 punten. Een hogere score is beter en een score van 85 of hoger geeft aan dat de pagina goed presteert.
 • PWA - Progressive web-app: een type applicatiesoftware geleverd via een webbrowser, gebouwd met behulp van algemene webtechnologieën, waaronder HTML, CSS en JavaScript.

Terug naar boven

Verkoop- en marketingacroniemen en afkortingen (Q)

 • QOE - Kwaliteit van ervaring: Quality of Experience is een maatstaf voor het plezier of de ergernis van de ervaringen van een klant met een dienst. Specifiek voor video, QoE wordt bepaald door de kwaliteit van de video- gestreamd naar het gebruikersapparaat, als de kwaliteit van de weergave wanneer de video- op het apparaat van de gebruiker.
 • QoS – Kwaliteit van de Dienst:
  • Klantenservice – QoS is een meting van de klantenservice die uw klantenondersteunings-, service- of accountteams uw klanten bieden, doorgaans verzameld via regelmatig geplande enquêtes.
  • Netwerken – QoS is de mogelijkheid om verschillende prioriteiten te geven aan verschillende applicaties, gebruikers of datastromen, of om een ​​bepaald prestatieniveau te garanderen.

Verkoop- en marketingacroniemen en afkortingen (R)

 • REGEX - Regular Expression: een ontwikkelmethode om een ​​patroon van tekens in de tekst te zoeken en te identificeren om de tekst te matchen of te vervangen. Alle moderne programmeertalen ondersteunen reguliere expressies.
 • RUST UIT - Representatieve staatsoverdracht: Een architecturale stijl van API-ontwerp voor gedistribueerde systemen om met elkaar te communiceren via HTTP. 
 • RFID - Radio Frequentie Identificatie: gebruikt elektromagnetische velden om automatisch tags te identificeren en te volgen die aan objecten zijn bevestigd. Een RFID-systeem bestaat uit een kleine radiotransponder, een radio-ontvanger en een zender.
 • RFP - Request for Proposal: Wanneer een bedrijf marketingvertegenwoordiging zoekt, zal het een offerteaanvraag indienen. Marketingbedrijven bereiden vervolgens een voorstel voor op basis van de richtlijnen in de RFP en presenteren dit aan de potentiële klant.
 • RGB - Rood, Groen, Blauw: een additief kleurmodel waarin rood, groen en blauw licht op verschillende manieren bij elkaar worden opgeteld om een ​​breed scala aan kleuren te reproduceren. De naam van het model is afgeleid van de initialen van de drie additieve primaire kleuren, rood, groen en blauw.
 • RMN - Retail Media Netwerk: een advertentieplatform dat is geïntegreerd in de website, app of andere digitale platforms van een retailer, waardoor merken kunnen adverteren voor bezoekers van de retailer.
 • RNN - Recurrent neuraal netwerk: een type neuraal netwerk met lussen. De structuur is zo ontworpen dat eerder verwerkte informatie invloed heeft op de manier waarop het systeem nieuwe informatie interpreteert.
 • ROAS - Rendement op advertentie-uitgaven: een marketingstatistiek die de effectiviteit van een advertentiecampagne meet door de gegenereerde inkomsten per bestede dollar te meten.
 • ROI - Return on Investment: Nog een van de verkoopafkortingen die te maken hebben met boekhouding, dit is een prestatiestatistiek die de winstgevendheid meet en wordt berekend met behulp van de formule ROI = (omzet - kosten) / kosten. ROI kan u helpen te bepalen of een potentiële investering de aanloop- en lopende kosten waard is, of dat een investering of inspanning moet worden voortgezet of beëindigd.
 • ROMI - Rendement op marketinginvesteringen: Dit is een prestatiestatistiek die de winstgevendheid meet en wordt berekend met de formule ROMI = (omzet - marketingkosten) / kosten. ROMI kan u helpen bepalen of een potentieel marketinginitiatief de aanloop- en lopende kosten waard is, of dat de inspanning moet worden voortgezet of beëindigd.
 • RPA - Automatisering van robotprocessen: automatiseringstechnologie voor bedrijfsprocessen op basis van metaforische softwarerobots of kunstmatige intelligentie / digitale werknemers.
 • RSS - Really Simple Syndication: RSS is een XML-opmaakspecificatie voor het syndiceren en delen van inhoud. biedt marketeers en uitgevers een manier om hun inhoud automatisch te leveren en te syndiceren. Abonnees ontvangen automatische updates wanneer er nieuwe inhoud wordt gepubliceerd.
 • RTB - Real-time bieden: een manier waarop advertentievoorraad wordt gekocht en verkocht per vertoning, via onmiddellijke programmatische veiling.
 • RTMP- Protocol voor realtime berichten: een op TCP gebaseerd protocol ontwikkeld door Macromedia (Adobe) in 2002 om audio, video en gegevens via internet te streamen. 

Terug naar boven

Verkoop- en marketingacroniemen en afkortingen (S)

 • SaaS - Software als een service: SaaS is software die in de cloud wordt gehost door een derde partij. Marketingbedrijven zullen vaak SaaS gebruiken om gemakkelijker samen te werken. Het slaat informatie op in de cloud en voorbeelden zijn onder meer Google Apps, Salesforce en Dropbox.
 • SAL - Sales Geaccepteerde Lead: Dit is een MQL die officieel aan de verkoop is doorgegeven. Het is beoordeeld op kwaliteit en is het nastreven waard. Door criteria te definiëren voor wat in aanmerking komt en MQL om een ​​SAL te worden, kunnen verkopers beslissen of ze tijd en moeite moeten investeren in de follow-up.
 • SDK - Software Developer Kit: Om ontwikkelaars te helpen een voorsprong te nemen, publiceren bedrijven vaak een pakket om een ​​klasse of de noodzakelijke functies gemakkelijk op te nemen in projecten die de ontwikkelaar aan het schrijven is.
 • SDR - Verkoop ontwikkelingsvertegenwoordiger: Een verkooprol die verantwoordelijk is voor het ontwikkelen van nieuwe zakelijke relaties en kansen.
 • SEM - Search Engine Marketing: Verwijst doorgaans naar zoekmachinemarketing die specifiek is voor pay-per-click (PPC) -reclame.
 • SEO - Search Engine Optimization: Het doel van SEO is om een ​​website of een stukje inhoud op internet te laten “vinden”. Zoekmachines zoals Google, Bing en Yahoo scannen online inhoud op relevantie. Gebruik makend van relevante zoekwoorden en long-tail-zoekwoorden kunnen hen helpen een site correct te indexeren, zodat wanneer een gebruiker een zoekopdracht uitvoert, deze gemakkelijker kan worden gevonden. Er zijn veel factoren die SEO beïnvloeden en de feitelijke algoritmische variabelen zijn goed bewaakte eigendomsinformatie.
 • SERP - Pagina met zoekresultaten: De pagina waarop u terechtkomt wanneer u zoekt naar een specifiek trefwoord of een specifieke term in een zoekmachine. De SERP geeft een overzicht van alle rangschikkingspagina's voor dat trefwoord of die term.
 • SFA - Salesforce-automatisering: Verkoopacroniem voor software die verkoopactiviteiten automatiseert, zoals voorraadbeheer, verkoop, het volgen van klantinteracties en het analyseren van prognoses en projecties.
 • SKU - Stock Keeping Unit: Een unieke identificatie van een artikel dat moet worden gekocht. Een SKU is vaak gecodeerd in een streepjescode en stelt leveranciers in staat om de voorraadbeweging te scannen en automatisch te volgen. Een SKU bestaat doorgaans uit een alfanumerieke combinatie van acht of meer tekens.
 • SLA - Service Level Agreement - Een SLA is een officieel intern document dat de rol van zowel marketing als sales in het leadgeneratie- en verkoopproces definieert. Het schetst de hoeveelheid en kwaliteit van leads die marketing moet genereren en hoe het verkoopteam elke lead zal nastreven.
 • SM - Social Media: Voorbeelden zijn onder meer Facebook, LinkedIn, Twitter, Instagram, Pinterest, Snapchat, TikTok en Youtube. SM-sites zijn platforms waarmee gebruikers inhoud kunnen plaatsen, inclusief video en audio. Platformen kunnen worden gebruikt voor zakelijke of persoonlijke inhoud en staan ​​zowel organisch verkeer als gesponsorde of betaalde berichten toe.
 • SLIM - Specifiek, meetbaar, haalbaar, realistisch, tijdgebonden: Acroniem dat wordt gebruikt om het proces voor het stellen van doelen te definiëren. Het helpt u om doelen duidelijk te definiëren en te stellen door de actiestappen te schetsen die nodig zijn om ze te bereiken.
 • SMB - Kleine en middelgrote bedrijven: Acroniem dat bedrijven beschrijft met tussen de 5 en 200 miljoen aan inkomsten. Verwijst ook naar klanten met 100 of minder werknemers (klein) tot 100 - 999 werknemers (middelgroot)
 • KMO - Onderwerp expert: een autoriteit op een bepaald gebied of onderwerp die een hulpmiddel is voor het verbeteren van uw klantcommunicatie. Voor marketeers zijn potentiële klanten, belangrijke klanten, verkoopvertegenwoordigers en vertegenwoordigers van de klantenservice vaak KMO's die kritische input leveren. 
 • SMM
  • Sociale media marketing: Sociale mediaplatforms gebruiken als een manier om uw inhoud te promoten, te adverteren voor potentiële klanten, contact te leggen met klanten en te luisteren naar kansen of zorgen met betrekking tot uw reputatie.
  • SMM - Social Media Management: Het proces en de systemen die organisaties gebruiken om hun marketingstrategieën voor sociale media in te zetten.
 • SMS - Short Message Service: Het is een van de oudste standaarden om een ​​sms-bericht via mobiele apparaten te verzenden.
 • ZEEP - Protocol voor eenvoudige objecttoegang: SOAP is een messaging-protocolspecificatie voor het uitwisselen van gestructureerde informatie bij de implementatie van webservices in computernetwerken
 • DRAAIEN - Situatie, probleem, implicatie, behoefte: Een verkooptechniek die een "pijn en redding" -benadering is. Je ontdekt de pijnpunten van de prospect en 'kwetst' hem door mogelijke consequenties uit te leggen. Dan kom je met je product of dienst te hulp
 • SQL
  • Verkoop gekwalificeerde lead: Een SQL is een lead die klaar is om klant te worden en voldoet aan de vooraf bepaalde criteria voor een hoogwaardige lead. SQL's worden over het algemeen door zowel marketing als sales gecontroleerd voordat ze worden aangewezen als sales-gekwalificeerde lead.
  • Structured Query Language: een taal die wordt gebruikt bij het programmeren en is ontworpen voor het beheren van gegevens in een relationeel databasebeheersysteem, of voor stroomverwerking in een relationeel gegevensstroombeheersysteem.
 • Adviesprijs - Platform voor sociale relaties: Een platform waarmee bedrijven inhoud op sociale mediasites kunnen volgen, reageren, plannen, maken en goedkeuren.
 • SSL - Secure Sockets Layer: cryptografische protocollen die zijn ontworpen om communicatiebeveiliging via een computernetwerk te bieden. 
 • SSP - Aanvoerzijde Platform: Een platform waarmee uitgevers voorraad kunnen leveren aan de advertentiemarkt, zodat ze advertentieruimte op hun site kunnen verkopen. SSP's integreren vaak met DSP's om hun bereik te vergroten en de mogelijkheid om advertentie-inkomsten te stimuleren.
 • STP - Segmentatie, targeting, positie: Het STP-marketingmodel richt zich op commerciële effectiviteit, het selecteren van de meest waardevolle segmenten voor een bedrijf en vervolgens het ontwikkelen van een marketingmix en productpositioneringsstrategie voor elk segment.

Terug naar boven

Verkoop- en marketingacroniemen en afkortingen en afkortingen (T)

 • TAM - Technisch Account Manager: een gespecialiseerde productexpert die samenwerkt met IT-organisaties om strategisch te plannen voor succesvolle implementaties en om optimale prestaties en groei te helpen realiseren.
 • TLD - Topleveldomein: het domein op het hoogste niveau in het hiërarchische Domain Name System van internet na het rootdomein. Voor het voorbeeld www.google.com:
  • www = subdomein
  • google = domein
  • com = hoofddomein
 • TTFB - Tijd tot eerste byte: een indicatie van het reactievermogen van een webserver of netwerkbron die de duur meet van de gebruiker of client die een HTTP-verzoek doet naar de eerste byte van de pagina die wordt ontvangen door de browser van de client of de opgevraagde code (voor een API).

Terug naar boven

Verkoop- en marketingacroniemen (U)

 • UCaaS - Uniforme communicatie als een service: wordt gebruikt om meerdere interne communicatietools binnen de onderneming te integreren door gebruik te maken van cloudgebaseerde middelen.
 • UGC - Door gebruikers gemaakte inhoud: ook bekend als door gebruikers gegenereerde inhoud (UGC), is elke vorm van inhoud, zoals afbeeldingen, video's, tekst, recensies en audio, die door gebruikers op online platforms is gepost.
 • UGC - Door gebruikers gegenereerde inhoud: ook bekend als door gebruikers gemaakte inhoud (UCC), is elke vorm van inhoud, zoals afbeeldingen, video's, tekst, recensies en audio, die door gebruikers op online platforms is gepost.
 • UI - User Interface: Het daadwerkelijke ontwerp dat door de gebruiker wordt gebruikt.
 • URL - Uniform Resource Locator: Ook bekend als een webadres, het is de webresource die de locatie op een computernetwerk specificeert en een mechanisme om het op te halen.
 • USP - Unique Selling Proposition: Ook bekend als een uniek verkooppunt, het is de marketingstrategie om unieke voorstellen aan klanten te doen die hen heeft overtuigd om voor uw merk te kiezen of over te schakelen naar uw merk. 
 • UTM - Urchin-trackingmodule: vijf varianten van URL-parameters die door marketeers worden gebruikt om de effectiviteit van online campagnes bij alle verkeersbronnen bij te houden. Ze zijn geïntroduceerd door de voorganger van Google Analytics, Urchin, en worden ondersteund door Google Analytics.
 • UX - Gebruikerservaring: Elke interactie die een klant heeft met uw merk tijdens het koopproces. Klantervaring beïnvloedt de perceptie van de koper van uw merk. Een positieve ervaring zet potentiële kopers om in klanten en houdt huidige klanten trouw.

Terug naar boven

Verkoop- en marketingacroniemen en afkortingen (V)

 • VAM - Platform voor videoanalyse en -beheer – platforms die AI en machine learning gebruiken om gebruikers te helpen snel belangrijke momenten in video-inhoud te identificeren, zodat ze gemakkelijk en efficiënt kunnen organiseren, zoeken, communiceren en delen.
 • VOD - Video op aanvraag: is een mediadistributiesysteem waarmee gebruikers toegang hebben tot video-entertainment zonder een traditioneel apparaat voor video-entertainment en zonder de beperkingen van een statisch uitzendschema.
 • VPAT - Vrijwillige sjabloon voor producttoegankelijkheid: vat de bevindingen samen van een webaudit over toegankelijkheid en legt vast hoe goed het product of de dienst voldoet aan de Sectie 508 Toegankelijkheidsnormen, WCAG-richtlijnen en internationale normen.
 • VR - Virtuele Realiteit: Een computergegenereerde simulatie van een driedimensionale omgeving die kan worden gebruikt met behulp van speciale elektronische apparatuur, zoals een helm met een scherm erin of handschoenen met sensoren.

Terug naar boven

Verkoop- en marketingacroniemen en afkortingen (W)

 • WCAG - Richtlijnen voor toegankelijkheid van webcontent - een enkele gedeelde standaard bieden voor toegankelijkheid van webcontent die voldoet aan de behoeften van individuen, organisaties en overheden internationaal.
 • WWW - Wereld wijde web: algemeen bekend als het web, is een informatiesysteem waarin documenten en andere webbronnen worden geïdentificeerd door Uniform Resource Locators, die onderling verbonden kunnen zijn door hypertekst, en toegankelijk zijn via internet.

Terug naar boven

Verkoop- en marketingacroniemen en afkortingen (X)

 • XML - eXtensible Markup Language: XML is een opmaaktaal die wordt gebruikt om gegevens te coderen in een indeling die zowel leesbaar als machinaal leesbaar is.

Terug naar boven