ROI-acroniemen

ROI

ROI is het acroniem voor Return on Investment.

Een prestatiemaatstaf die winstgevendheid meet en wordt berekend met de formule ROI= (opbrengst – kosten) / kosten. ROI kan u helpen te bepalen of een potentiële investering de initiële en lopende kosten waard is of dat een investering of inspanning moet worden voortgezet of beëindigd.