WYSIWYG-acroniemen

WYSIWYG

WYSIWYG is het acroniem voor: Je Krijgt Wat Je Ziet.

Een systeem waarin bewerkingssoftware het mogelijk maakt om inhoud te bewerken in een vorm die lijkt op het uiterlijk wanneer het wordt afgedrukt of weergegeven als een voltooid product, zoals een afgedrukt document, webpagina of diapresentatie.