Hoe een bewuste benadering van AI leidt tot minder vooringenomen datasets

AI-aangedreven oplossingen hebben datasets nodig om effectief te zijn. En het creëren van die datasets is beladen met een impliciet bias-probleem op systematisch niveau. Alle mensen hebben last van vooroordelen (zowel bewust als onbewust). De vooroordelen kunnen allerlei vormen aannemen: geografisch, taalkundig, sociaal-economisch, seksistisch en racistisch. En die systematische vooroordelen worden ingebakken in gegevens, wat kan resulteren in AI-producten die vooringenomenheid bestendigen en vergroten. Organisaties hebben een bewuste aanpak nodig om te mitigeren