Wat is neuro-ontwerp?

Neuro Design is een nieuw en groeiend vakgebied dat inzichten uit de hersenwetenschappen toepast om effectievere ontwerpen te maken. Deze inzichten kunnen uit twee hoofdbronnen komen: De algemene principes van de best practices van Neuro Design die zijn afgeleid van academisch onderzoek naar het menselijke visuele systeem en de psychologie van het gezichtsvermogen. Deze omvatten zaken als welke delen van ons gezichtsveld gevoeliger zijn voor het opmerken van visuele elementen, waardoor ontwerpers kunnen componeren