Google's Antitrust Suit is een voorbode van Rough Waters voor Apple's IDFA-wijzigingen

Hoewel er een lange tijd op komst is, is DOJ's antitrustzaak tegen Google op een belangrijk moment aangekomen voor de advertentietechnologie-industrie, nu marketeers zich schrap zetten voor Apple's verlammende Identifier for Advertisers (IDFA) -veranderingen. En aangezien Apple in het recente 449 pagina's tellende rapport van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden ook wordt beschuldigd van misbruik van zijn respectieve monopolistische macht, moet Tim Cook zijn volgende stappen zeer zorgvuldig afwegen. Zou de aanscherping van de greep van Apple op adverteerders het de