Van personalisatie tot high-definition emotionele intelligentie

Mensen met een hoge emotionele intelligentie (EQ) zijn geliefd, presteren goed en hebben over het algemeen meer succes. Ze zijn empathisch en beschikken over goede sociale vaardigheden: ze tonen zich bewust van de gevoelens van anderen en manifesteren dit in hun woorden en daden. Ze kunnen raakvlakken vinden met een breed scala aan mensen en relaties koesteren die verder gaan dan alleen vriendelijkheid en het vermogen om met elkaar om te gaan. Dit bereiken ze door op te merken en te analyseren