Waarom kleine veranderingen in CPG Trade Marketing-promoties tot grote resultaten kunnen leiden

De consumptiegoederensector is een gebied waar grote investeringen en hoge volatiliteit vaak resulteren in grote verschuivingen in naam van effectiviteit en winstgevendheid. Industriereuzen zoals Unilever, Coca-Cola en Nestlé hebben onlangs een reorganisatie en herstrategie aangekondigd om groei en kostenbesparingen te stimuleren, terwijl kleinere producenten van consumptiegoederen worden geprezen als behendige, innovatieve partijcrashers met aanzienlijk succes en aandacht voor acquisities. Als gevolg hiervan wordt geïnvesteerd in strategieën voor inkomstenbeheer die van invloed kunnen zijn op de bedrijfsresultaten