Vind het zwaartepunt voor een geweldig presentatieontwerp

Presentatie-ontwerp

Iedereen weet dat PowerPoint de voertaal is. Het probleem is dat de meeste PowerPoint-decks niets meer zijn dan een reeks overvolle en vaak verwarrende dia's die gepaard gaan met dutjesverwekkende monologen door presentatoren.

Na duizenden presentaties te hebben ontwikkeld, hebben we best practices geïdentificeerd die eenvoudig zijn, maar zelden worden toegepast. Daartoe hebben we gemaakt Zwaartepunt, een nieuw raamwerk voor het bouwen van presentaties. Het idee is dat elk deck, elke dia en elk stukje inhoud binnen een deck een centraal punt nodig heeft. Om dit te doen, moet men over presentaties nadenken vanuit drie gezichtspunten: (1) macro, presentatie breed, (2) dia-voor-dia en (3) op een gedetailleerd niveau, waarbij elk stukje gegevens of inhoud binnen elk dia wordt zorgvuldig overwogen.

Ontwerp van de presentatie van het zwaartepunt

Neem een ​​macro-perspectief

Denk om te beginnen na over presentaties vanuit een macroperspectief, kijkend naar uw presentatie als geheel. Wat is het middelpunt van uw presentatie, waardoor het kaartspel samenhangt en het doel van uw presentatie kristalliseert? Ga dan een niveau dieper. Elke dia moet opzettelijk het doel van het kaartspel bevorderen. Als dit niet het geval is, moet u zich afvragen: wat is het doel van die dia? Hoe past het in het grote plaatje van de presentatie?

Bovendien moet elke dia ook zijn eigen zwaartepunt hebben, een focus die hem bij elkaar houdt, hem balans en samenhang geeft. En tot slot zoom je in op de inhoud van elke dia. Bestudeer elke alinea, elk diagram en elke kop. Elk item, tabel of grafiek moet de focus van de presentatie aanspreken, maar heeft ook een eigen focuspunt nodig. 

Laat me illustreren met een metafoor. Neem ons zonnestelsel. De zon is het centrale element van het zonnestelsel en oefent een zwaartekracht uit op elke planeet. Elke planeet heeft echter zijn eigen zwaartekracht. Op een vergelijkbare manier moet elke dia en elk object in elke dia spreken met het algemene zwaartepunt (dwz de zon). Maar net als de planeten in ons zonnestelsel moet elke dia en elk object in elke dia ook zijn eigen focus hebben, waardoor het geaard en samenhangend blijft. 

Laten we een aantal strategieën en tactieken bekijken om ervoor te zorgen dat er op elk niveau aandacht wordt besteed. 

Beschouw je deck als een geheel

Uw presentatie als geheel moet één groot idee, thema of doel hebben. Er moet een gemeenschappelijk doel zijn. Verkoopt deze kaart uw werk, uw ideeën, uw onderzoek? Als dat het geval is, bepaal dan welk (e) ding (en) u verkoopt. Of deelt uw kaartspel gewoon uw werk en informeert zonder dat het publiek actie hoeft te ondernemen. Als je iets deelt, welke dingen wil je dat het publiek dan meeneemt van de presentatie? 

Globale presentatieweergave

Denk aan het publiek

Beschouw vervolgens het publiek. Denk op macroniveau na over de samenstelling van uw publiek, of het nu gaat om klanten, het management of de bredere organisatie. De meeste presentaties zijn niet goed gekalibreerd voor de behoeften van het publiek. In plaats daarvan zijn ze opgebouwd vanuit het perspectief van de sprekers, maar het is belangrijk om uw publiek te segmenteren en uw verhaal om hen heen te bouwen. Waarom zijn zij hier? Wat is hun deskundigheidsniveau en wat is hun rol? Hoeveel eetlust hebben ze voor gedetailleerde details, acroniemen, enzovoort? Wat zijn hun professionele angsten, hun oproepen tot actie? Zijn het sceptici of gelovigen? Met wat voor weerstand zul je te maken krijgen? De antwoorden helpen bij het kaderen van hoe u uw kaartspel opbouwt. Diep nadenken over uw publiek voordat u uw presentatie maaktzal helpen de 'impact ervan te optimaliseren.

Overweeg ten slotte cohesie. Doe een stap achteruit en bekijk het geheel vanuit een ontwerp- en verhalenperspectief. Bouw eerst een narratieve structuur. Een presentatie is geen reeks losgekoppelde ideeën, datapunten of observaties, maar de ultieme vorm van multimediale verhalen. Presentatieontwerp is een opkomende discipline die woorden, video, animatie, gegevens en alle denkbare media combineert. 

Elk kaartspel heeft een verhalende structuur nodig; begin, midden en einde, terwijl de belangrijkste concepten worden opgesplitst in secties en subsecties. Hoe complexer de materie, hoe meer organisatie er nodig is. Je hebt een handvat nodig om concepten te groeperen, hiërarchie en volgorde te creëren. Ik begin met schetsen, wat per definitie een hiërarchie bouwt, en ga dan verder met storyboarding (dwz ongeveer negen of twaalf vierkanten op een vel) en maak ruwe schetsen, zonder details. Dit proces is een manier om complexe informatie te nemen en een visueel verhaal op te bouwen. Door een combinatie van outlining en storyboarding te gebruiken, zal het resultaat een georganiseerde narratieve structuur zijn met opzettelijke hiërarchie. 

Ontwerp tactieken

Als het gaat om eenvoudige ontwerptactieken, is het beperken van animaties en overgangen de meest elementaire regel die je moet volgen om samenhang in je deck op te bouwen. In feite is het beperken van alle beweging tot elementaire fade-overgangen een goede vuistregel. Tenzij u een ervaren ontwerper of animator bent, moet u wegblijven van PPT-animaties en overgangen. Dat gezegd hebbende, vervagende overgangen vormen een uitstekende basis voor presentaties omdat ze gemakkelijk zijn, vaak worden gebruikt in films, maar niet cheesy 

De volgende twee tactieken hebben betrekking op lettertypen. Probeer in een presentatie twee lettertypefamilies te gebruiken: een voor koppen en titels, een andere voor al het andere (inclusief ondertitels en body-copy). Beter nog, gebruik één lettertypefamilie maar varieer de gewichten (bijv. Vetgedrukt voor koppen en titels, normaal of licht voor tekst en ondertitels). Ik gebruik vaak Franklin Gothic, een elegant, uitgebalanceerd lettertype. Calibri is een geweldige optie voor body-copy en langere tekst, omdat het een kleinere lettergrootte is, bespaart ruimte en is het gemakkelijk om mee te werken. 

De volgende tactiek is kleur. Als het gaat om lettertypekleuren, gebruik dan meestal één kleur, of tinten van dezelfde kleur, idealiter zwart / grijs. Je zou kunnen zeggen dat dat saai is, maar de waarheid is dat visuele interesse ontstaat door nuance in het gebruik van lettertypen, niet door een regenboog van felgekleurde lettertypen. Visuele interesse komt van hiërarchie, foto's of gegevens. Blijf dus bij een of twee lettertypen en beperk het kleurgebruik. Gebruik idealiter één kleur voor alle body-copy en verschillende tinten van dezelfde kleur om een ​​hiërarchie te creëren. 

Elke dia, een brandpunt

presentatie zwaartekracht dia

We hebben globaal naar het dek gekeken; nu behandelen we afzonderlijke dia's. Hoe evalueer je een dia? Hoe zorg je ervoor dat elk een zwaartepunt heeft? Nogmaals, elke dia moet het algemene doel van het kaartspel bevorderen. Als dat niet het geval is, waarom is het er dan? Elke dia heeft echter ook een eigen brandpunt nodig. Er moet hiërarchie, balans en visuele aanwijzingen zijn om de betekenis van de individuele dia duidelijk te maken, terwijl er onderscheid wordt gemaakt tussen informatie die belangrijker is en die welke minder belangrijk is. 

Net als de andere niveaus, zijn er tactieken die u kunt gebruiken op het glaniveau. De conventionele wijsheid voor het ontwerpen van dia's is om één idee per dia te presenteren. Het probleem is dat dat niet altijd pragmatisch is. Eén idee per dia is een geweldige tactiek voor TED-talks, maar werkt niet altijd voor dagelijkse bedrijfspresentaties, zeker niet voor onderzoek of complexe presentaties met veel data. 

In de meeste bedrijfspresentaties is "dia-opvulling" onvermijdelijk. De oplossing is visuele balans en hiërarchie, dus in plaats van te focussen op één idee per dia, zou het geschiktere paradigma moeten zijn één idee op elk moment in de tijd. U kunt in een bepaalde dia zoveel ideeën en zoveel informatie hebben als nodig, maar de sleutel is om de aandacht van het publiek op elk moment in de tijd te beheersen. Dit gaat over het stroomlijnen van de real-time verbindingen tussen beeld en gesproken woorden, om ervoor te zorgen dat het publiek niet in de war raakt. Beelden en woorden moeten te allen tijde duidelijk met elkaar verbonden zijn.

Een andere tactiek - vereenvoudigen. Misschien is het een beetje ambitieus, maar een strak ontwerp is cool. Beheer en bewerking zorgt voor eenvoud. Als u twijfelt, moet de voorkeur uitgaan naar het knippen en plaatsen van minder in plaats van meer op elke dia. 

Beschouw vervolgens de negatieve ruimte rond een tekstgedeelte, diagram of afbeelding. Negatieve ruimte helpt bij het definiëren van de grenzen op een dia en afbeelding, en creëert balans. Dit is een subtiel concept, maar het voegt verfijning toe aan het dia-ontwerp. Je wilt wat negatieve ruimte, maar niet te veel; het is een balans die nadenken en oefenen vereist. Streef naar evenwicht, en de dia's zullen orde en visuele helderheid hebben. 

Marges zijn een andere tactische overweging. Weinig mensen die geen presentaties ontwerpen voor de kost, richten zich op het handhaven van gelijke marges onderaan, bovenaan, links en rechts. Vanuit mijn perspectief behoren marges tot de belangrijkste beschikbare ontwerptools. Streef er altijd naar om de marges te behouden, zelfs als dit betekent dat grafieken, tekst, foto's en objecten moeten worden verkleind om ze passend te maken, terwijl u toch consistente marges over uw dia's behoudt. 

Overweeg ten slotte tekst - we bespraken opruimende dia's en eenvoud, maar het feit is dat u te maken krijgt met woordmuren van overvolle tekst. Hoe creëer je hiërarchie met woordmuren? Gebruik tekst opportunistisch. Elke keer dat u een grote tekstpassage heeft, kunt u overwegen om te beginnen met een kop van een korte zin die de belangrijkste punten uit de passage samenvat. En zet de kop uit elkaar door de koptekst vetgedrukt, iets groter te maken en / of de kleur van het lettertype donkerder te maken dan de passage.  

Als laatste maar niet de minste, kijk in elke dia

Het laatste zoomniveau is het kijken naar elk object (dwz elke grafiek, alinea met tekst, afbeelding, enz.) Binnen elke dia. Als het om gegevens gaat, moet elke grafiek, tabel en grafiek rechtstreeks betrekking hebben op het algehele zwaartepunt. Overweeg sterk om een ​​dataset te verwijderen als dit het algemene doel van de presentatie niet bevordert. Dat gezegd hebbende, heeft elk diagram, elke tabel en elke grafiek zijn eigen focus, balans en hiërarchie nodig die het samenbrengt. 

Presentatiegegevens

Erken ten eerste dat de gegevens uw baby zijn. U besteedt talloze uren en geld aan het ontwikkelen van uw gegevens en analyses, en u wilt deze delen. Het probleem is dat niemand zoveel om uw baby geeft (ongeacht hoeveel babyfoto's u deelt), en niemand geeft zoveel om uw gegevens. Bij het presenteren van hun werk delen de meeste mensen gegevens te veel omdat ze niet willen misleiden of verwarren, en vooral: ze willen niets belangrijks weglaten. Dat gezegd hebbende, bedenk dat de sleutel tot uw rol als presentator curatie is, het leveren van inzichtelijke informatie in plaats van het publiek erin te begraven. 

Afzonderlijk gebruikt gegevensontwerp dezelfde tools als dia-ontwerp. Gebruik kleur op de juiste manier en oordeelkundig. Efficiënt gebruik van negatieve ruimte zorgt voor hiërarchie. Aan het einde van de dag moeten data de held zijn, de belangrijkste datapunten moeten opvallen. Verwijder onnodige labels en containers, hash marks, lijnen en legendes. Weg met toeters en bellen die rommel en visuele verwarring veroorzaken. Zoek het verhaal in de gegevens en deel het niet te veel.

Om geweldig data-ontwerp in een punchlist samen te vatten, zijn er drie vereisten. De gegevens moeten zijn:

  • Wissen
  • Inzichtelijk
  • Mooi

Ten eerste moeten de gegevens gemakkelijk zijn beschikbaar als accuraat. De assen en schaal van de afbeeldingen, balken en lijnen moeten nauwkeurig zijn. De visuele nadruk moet de gegevens eerlijk weergeven. Een passende visuele hiërarchie moet van data de held maken, zonder overbodige toeters en bellen.

Ten tweede zijn uw gegevens inzichtelijke? Gegevens moeten een verhaal vertellen en rechtstreeks verband houden met het algemene thema van de presentatie. Als er niets interessants is aan de gegevens, overweeg dan om deze te verwijderen. Denk goed na over het kalibreren van de granulariteit van gegevens, want hoe gedetailleerder, hoe moeilijker het is om inzichten te benadrukken. 

Ten derde zijn de gegevens prachtige, esthetisch? Gebruikt u kleur doelbewust als hulpmiddel? Is de datavisualisatie zo eenvoudig mogelijk? Zijn er vetgedrukte lijnen, tekst en vormen waar nodig? Is er voldoende negatieve ruimte?

Bedenk bij het ontwerpen van een presentatie hoe deze presteert op drie zoomniveaus. Overweeg op elk niveau hoe het verbinding maakt met het algehele zwaartepunt. En tegelijkertijd moet het ook een eigen brandpunt hebben dat samenhang behoudt. Concentreer u op deze drie niveaus en uw presentatie zal de dag dragen.

Wat denk je?

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Ontdek hoe uw reactiegegevens worden verwerkt.