E-mail: Soft Bounce en Hard Bounce Code opzoeken en definities

Een e-mail bounce is wanneer een e-mail niet wordt geaccepteerd door een bedrijf of de mailserver van een internetprovider voor een specifiek e-mailadres en een code wordt geretourneerd dat het bericht is geweigerd. De bounces worden gedefinieerd als zacht of hard. Zachte bounces zijn meestal tijdelijk en zijn in feite een code om de afzender te vertellen dat ze het misschien willen blijven proberen. Harde bounces zijn meestal permanent en worden gecodeerd om de

Infographic: een gids voor het oplossen van problemen met de bezorgbaarheid van e-mail

Wanneer e-mails bouncen, kan dit veel overlast veroorzaken. Het is belangrijk om het tot op de bodem uit te zoeken - snel! Het eerste waar we mee moeten beginnen, is inzicht krijgen in alle elementen die nodig zijn om uw e-mail in de inbox te krijgen ... dit omvat uw gegevenszuiverheid, uw IP-reputatie, uw DNS-configuratie (SPF en DKIM), uw inhoud en eventuele rapporteren over uw e-mail als spam. Hier is een infographic met een

Geef de B2B (e-mail) Messenger niet de schuld

Een van onze klanten heeft vandaag gevraagd of ze moesten migreren naar een andere e-mailprovider buiten de service die ze gebruiken. We vroegen waarom en ze verklaarden dat ze een hard bouncepercentage van 11% hadden ontvangen voor de e-mails die ze hadden verzonden. Ze dachten dat het systeem kapot was omdat ze met de hand hadden geverifieerd dat sommige van de e-mailadressen die aangaven dat er een harde bounce was, actieve ontvangers waren bij het bedrijf. In typische scenario's, a