E-mail: Soft Bounce en Hard Bounce Code opzoeken en definities

Een e-mail bounce is wanneer een e-mail niet wordt geaccepteerd door een bedrijf of de mailserver van een internetprovider voor een specifiek e-mailadres en een code wordt geretourneerd dat het bericht is geweigerd. De bounces worden gedefinieerd als zacht of hard. Zachte bounces zijn meestal tijdelijk en zijn in feite een code om de afzender te vertellen dat ze het misschien willen blijven proberen. Harde bounces zijn meestal permanent en worden gecodeerd om de